Wednesday, February 23, 2011

வலைப்பதிவாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி

டிஜிட்டல் வளர்ச்சி விகிதங்கள் : 2010 ஒரு பார்வை

வலைப்பதிவாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி 2009 - 2010 ஆண்டுகளில்  ஒப்புடுகையில் இந்த ஆண்டு 20% சதவிதங்கள் வளர்ச்சி அடைத்துள்ளது. இனி எதிர் வரும் வருடங்களில் இதை விட வளர்ச்சி விகிதம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.    

No comments:

Post a Comment